Poslání a ambice

Fitness bude účinné pouze tehdy, pokud  se  provozuje  v dlouhodobém horizontu,  nejméně třikrát týdně, 20 minut denně. To je důvod, proč Tunturi chce začlenit fitness do každodenního života lidí, kde by domácí fitness hrálo dominantní roli.

Děláme to tak, přidané hodnoty, pokud jde o design, školení aplikací a zábavné fitness. To vytváří kladný vztah k fitness a velmi silnou základnu pro pravidelné odborné přípravy.